Veri güvenliği beyanı

Sorumlu işletici

Josef Wiegand GmbH & Co. KG
Landstraße 12
36169 Rasdorf
Telefon: 06651-9800

E-posta: info@wiegandslide.de

İnternet: www.wiegandslide.com

Şirket yönetimi: Hendrik Wiegand,

Sorumlunun veri koruma görevlisi

BerIsDa GmbH
Daniel Dreijalts
Rangstraße 9
36037 Fulda
Deutschland

Telefon: 0661 29 69 80 90

E-posta: datenschutz@berisda.de

I. Veri işleme hakkında genel bilgiler

1. Kişiye özel verilerin işlenme kapsamı

Kullanıcılarımızın kişiye özel verilerini esas itibarıyla sadece çalışır bir internet sayfasını ve içeriklerimiz ile hizmetlerimizi tahsis etmek için gerekli olduğu süre topluyor ve kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın kişiye özel verileri, düzenli olarak sadece kullanıcının muvafakati sonrası toplanır ve kullanılır. Gerçek nedenlerden dolayı öncesinden bir muvafakatin alınmasının mümkün olmadığı ve verilerin yasal şartlar gereği işlenmelerine müsaade edildiği durumlarda istisna söz konusudur.

2. Kişiye özel verilerin işlenmelerine ilişkin hukuki dayanak

İlgili kişiden, kişiye özel verilerin işlenme işlemleri için muvafakatini aldığımız süre madde 6 fıkra 1a AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO), kişiye özel verilerin işlenmeleri için hukuki dayanağı oluşturur.

Sözleşme tarafının ilgili kişi olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan kişiye özel verilerin işlenmesi durumunda, madde 6 fıkra 1b DSGVO hukuki dayanağı oluşturur. Bu ayrıca sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olan işleme işlemleri için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olduğu hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişiye özel verilerin işlenmesi gerekli olması durumunda, madde 6 fıkra 1c DSGVO hukuki dayanağı oluşturur.
İlgili kişinin veya diğer bir gerçek kişinin hayati önem taşıyan menfaatleri, kişiye özel verilerin işlenmelerini gerekli kıldığı durumda, madde 6 fıkra 1d DSGVO hukuki dayanağı oluşturur.

İşleme, şirketimizin veya bir üçüncü şahsın haklı bir menfaatini korumak için gerekli olması ve ilgilinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri ilk belirtilen menfaatten üstün olmaması durumunda işlemenin hukuki dayanağını madde 6 fıkra 1f DSGVO oluşturur.

3. Veri silme ve kayıt süresi

İlgili kişinin kişiye özel verileri, kaydın amacı iptal olduğu gibi silinir veya bloke edilir. Kayıt bunun dışında, sorumlunun tabi olduğu Avrupa veya ulusal yasamanın bunu birlik hukukuna ilişkin yönetmelikler, kanunlar veya diğer şartlarda öngörmüş olması durumunda da gerçekleşebilir. Verilerin kaydı, bir sözleşme akdi veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için devam etmesi gerekli olmadığı süre veriler, belirtilen standartlar ile şart konulan bir blokaj süresinin geçmesi durumunda dahi bloke edilir veya silinir.

II. İnternet sayfasının tahsisi ve log dosyaları oluşturma

1. Veri işlemenin tarifi ve kapsamı

Sistemimiz, internet sayfamızın her bir açılmasında otomatik olarak sayfayı açan bilgisayarın bilgisayar sisteminden verileri ve bilgileri toplar.

Burada aşağıdaki veriler toplanır:

(1) Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler

(2) Kullanıcının işletim sistemi hakkında bilgiler

(3) Kullanıcının internet servisi sağlayıcısı hakkında bilgiler

(4) Kullanıcının IP adresi hakkında bilgiler

(5) Erişimin tarihi ve saati hakkında bilgiler

(6) Kullanıcının sisteminin internet sayfalarımıza ulaştığı internet sayfaları hakkında bilgiler

(7) Kullanıcının sistemi tarafından internet sayfalarımız üzerinden çağrılan internet sayfaları hakkında bilgiler

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Verilerin ve log dosyalarının geçici kaydı için hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1 f DSGVO oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Sistem tarafından IP adresinin geçici kaydı, internet sayfasının, kullanıcının bilgisayarına teslimi için gereklidir. Bunun için kullanıcının IP adresi, oturum boyunca kayıtlı kalmalıdır.

İnternet sayfasının çalışabilirliğini sağlayabilmek için log dosyaları şeklinde kayıt gerçekleşir. Bu verileri ayrıca internet sayfamızı optimize etmek ve bilgi tekniği sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanmaktayız. Veriler, bu bağlamda pazarlama amaçlı olarak değerlendirilmez.

Madde 6 fıkra 1f DSGVO uyarınca veri işlemeye ilişkin haklı menfaatimiz de bu amaçlara dayalıdır.

4. Kayıt süresi

Veriler, toplanma amaçlarına ulaşılması için artık gerekli olmadığında silinir. Verilerin internet sayfasını tahsis etmek için toplanmaları durumunda, ilgili oturum sonlandırıldığında bu söz konusudur.

Verilerin log dosyaları şeklinde kaydında, bu en geç yedi gün sonra söz konusudur. Bunun dışında bir kayıt da mümkündür. Bu durumda kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır ve böylece sayfayı açan Client'in tespiti artık mümkün olmaz.

5. İtiraz ve kaldırma imkânı

Verilerin internet sayfasının tahsis edilmesi için toplanmaları ve verilerin log dosyaları olarak kaydedilmeleri internet sayfasının işletilmesi için kesinlikle gereklidir. Kullanıcının dolayısıyla itiraz imkânı bulunmamaktadır.

III. Çerezlerin kullanımı

1. Veri işlemenin tarifi ve kapsamı

İnternet sayfamız Çerezler kullanmaktadır. Çerezler, internet tarayıcıda ya da internet tarayıcıdan kullanıcının bilgisayarında kaydedilen metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı, bir internet sayfasını açtığında, kullanıcının işletim sisteminde bir Çerez kaydedilebilir. Bu Çerez, internet sayfası tekrar açıldığında tarayıcının kesin bir tanımlanmasını mümkün kılan karakteristik bir karakter dizisine sahiptir.

Çerezleri, internet sayfamızı daha da kullanıcı dosta hale getirmek için kullanıyoruz. İnternet sayfamızın bazı öğeleri, onu açan tarayıcının bir sayfa değişimi sonrası da tanımlanabileceğini gerektirir.

Çerezlerde bu esnada aşağıdaki veriler kaydedilir ve aktarılır:

(1) Çerez ayarları

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Kişiye özel verilerin, teknik olarak gerekli Çerezlerin kullanımı ile işlenmelerine ilişkin hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1f DSGVO oluşturur.

3. Kayıt süresi, itiraz ve kaldırma imkânı

Çerezler, kullanıcının bilgisayarında kaydedilir ve tarafınca sayfamıza aktarılır. Çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole dolayısıyla kullanıcı olarak siz sahipsiniz. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek Çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Hâlihazırda kayıtlı olan Çerezler her zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da gerçekleşebilir. Çerezler, internet sayfamızda devre dışı bırakıldığında, internet sayfasının tüm fonksiyonları artık tam kapsamlı bir şekilde kullanılmayabilir.

IV. E-postaya iletişim

1. Veri işlemenin tarifi ve kapsamı

İnternet sayfamızda ve imzalarımızda, iletişime geçmek için kullanabileceğiniz e-posta adresleri tahsis edilmektedir. Böyle bir durumda, kullanıcının e-posta ile aktarılan kişiye özel veriler kaydedilir.

Veriler bu bağlamda üçüncü şahıslara aktarılmaz. Veriler sadece sohbetin işlenmesi için kullanılır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Bir e-postanın gönderimi ile aktarılan verilerin işlenmelerine ilişkin hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1f DSGVO oluşturur. E-posta üzerinden iletişimin amacı bir sözleşme akdi ise, işlemenin ilave hukuki dayanağını madde 6 fıkra 1b DSGVO oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Kişiye özel verilerin işlenmesini, sadece iletişime geçmenin işlenmesi için kullanmaktayız. Verilerin işlenmesine ilişkin gerekli haklı menfaat burada da söz konusudur.

4. Kayıt süresi

Veriler, toplanma amaçlarına ulaşılması için artık gerekli olmadığında silinir. E-posta ile gönderilen kişiye özel veriler için bu, kullanıcı ile ilgili sohbet sona erdiğinde söz konusudur. Sohbet, durumlardan ilgili unsurun tamamlandığı anlaşılması ile sona ermiş olur.

5. İtiraz ve kaldırma imkânı

Bir kullanıcı, e-posta üzerinden bizimle iletişime geçmesi durumunda, kişiye özel verilerinin kaydına her zaman itiraz edebilir. Sohbet böyle bir durumda sürdürülemez.

İletişime geçme kapsamında kaydedilen tüm kişiye özel veriler, böyle bir durumda silinir.

V. İletişim formu

İnternet sayfamızda, elektronik iletişime geçme için kullanılabilen bir iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı, bu imkândan faydalanıyorsa, giriş maskesine girilen veriler tarafımıza aktarılır ve kaydedilir. Söz konusu veriler şunlardır:

(1) Unvan

(2) Ad

(3) Soyad

(4) Telefon numarası

(5) E-posta adresi

(6) Mesaj

(7) Sokak

(8) Posta kodu

(9) Yer

Mesaj gönderildiği anda ayrıca aşağıdaki veriler kaydedilir:

(10) Kullanıcının IP adresi

(11) Kayıt olunan tarih ve saat

Verilerin işlenmesi için gönderme işlemi çerçevesinde muvafakatiniz alınır ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulur.

Veriler bu bağlamda üçüncü şahıslara aktarılmaz. Veriler sadece sohbetin işlenmesi için kullanılır.

1. Veri işleme için hukuki dayanak

Kullanıcının muvafakati söz konusu olması durumunda verilerin işlenmesi için hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1a DSGVO oluşturur. İletişimin amacı bir sözleşme akdi ise, işlemenin ilave hukuki dayanağını madde 6 fıkra 1b DSGVO oluşturur.

2. Veri işlemenin amacı

Giriş maskesinden kişiye özel verilerin işlenmesini, sadece iletişime geçmenin işlenmesi için kullanmaktayız.

Gönderme işleminde işlenen diğer kişiye özel veriler, iletişim formunun istismarını önlemek ve bilgi tekniği sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

3. Kayıt süresi

Veriler, toplanma amaçlarına ulaşılması için artık gerekli olmadığında silinir. İletişim formunun giriş maskesindeki kişiye özel veriler için bu, kullanıcı ile ilgili sohbet sona erdiğinde söz konusudur. Sohbet, durumlardan ilgili unsurun tamamlandığı anlaşılması ile sona ermiş olur.

Gönderme işleminde ilave olarak toplanan kişiye özel veriler, en geç yedi günlük bir süre sonra silinir.

4. İtiraz ve kaldırma imkânı

Kullanıcı, istediği zaman kişiye özel verilerin işlenmesine ilişkin muvafakatından cayabilir. Sohbet böyle bir durumda sürdürülemez.

İletişime geçme kapsamında kaydedilen tüm kişiye özel veriler, böyle bir durumda silinir.

VI. İlgili kişinin hakları

Kişiye özel verileriniz işlendiğinde, DSGVO bağlamında ilgili sayılırsınız ve sorumluya karşı aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

1. Bilgi edinme hakkı

Sorumludan, sizinle ilgili kişiye özel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediğine dair bir teyit talep edebilirsiniz.

Böyle bir işleme söz konusu ise, sorumludan aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:

(1) kişiye özel verilerin işlenme amaçları;

(2) işlenen kişiye özel verilerin kategorileri;

(3) sizinle ilgili kişiye özel verilerin açıklandığı veya açıklanacak olan alıcılar ya da alıcıların kategorileri;

(4) sizinle ilgili kişiye özel verilerin planlanan kayıt süresi veya net bir bilgi vermek mümkün ise kayıt süresini belirleme kriterleri;

(5) sizinle ilgili kişiye özel verilerin düzeltilmelerine veya silinmelerine ilişkin bir hakkın, sorumlular tarafından işlemeyi kısıtlamaya ilişkin bir hakkın veya bu işlemeye karşı bir itiraz hakkının mevcudiyeti;

(6) bir denetim makamında itiraz hakkının mevcudiyeti;

(7) kişiye özel verilerin ilgili kişiden toplanmadığı durumunda verilerin menşei hakkında tüm mevcut bilgiler;

(8) madde 22 fıkra 1 ve 4 DSGVO uyarınca Profiling dâhil olmak üzere otomatik bir karar vermenin mevcudiyeti – ve en azından bu durumlarda – burada dâhil olan mantık hakkında anlamlı bilgiler ve ilgili kişi için bu tür bir işlemenin önemi ve hedeflenen etkileri.

Sizinle ilgili kişiye özel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir örgüte aktarılacağına dair bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda madde 46 DSGVO uyarınca aktarım ile ilgili uygun garantiler hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

2. Düzelttirme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişiye özel veriler yanlış veya eksik olduğunda, sorumluya karşı bunları düzelttirme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Sorumlu, düzeltmeyi derhal yapmakla yükümlüdür.

3. İşlemeyi kısıtlama hakkı

Aşağıdaki şartlar altında sizinle ilgili kişiye özel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

(1) sizinle ilgili kişiye özel verilerin doğruluğunu, sorumlu için kişiye özel verilerin doğruluğunu kontrol etmek için yeterince zaman tanıyan bir süre boyunca reddettiğinizde;

(2) işlemenin yasalara aykırı olması ve kişiye özel verilerin silinmesini reddedip bunun yerine kişiye özel verilerin kullanımını kısıtlamayı talep etmeniz durumunda;

(3) sorumlunun kişiye özel verilere işleme amaçlı olarak artık ihtiyaç duymaması ancak sizin bunlara hak taleplerinizi kullanmak, ifa etmek veya korumak için ihtiyaç duymanız durumunda veya

(4) işlemeye karşı madde 21 fıkra 1 DSGVO uyarınca itirazda bulunmanız ve sorumlunun haklı nedenlerinin sizin nedenlerinizden üstün olup olmadığı henüz belli olmaması durumunda.

Sizinle ilgili kişiye özel verilerin işlenmesi kısıtlandığında, bu veriler – kaydedilmelerinin dışında – sadece muvafakatiniz üzerine veya hak taleplerinizi kullanmak, ifa etmek veya korumak için veya diğer gerçek veya tüzel bir kişinin haklarının korunması için veya Birliğin veya bir üye ülkesinin önemli resmi menfaati nedeniyle işlenebilir.

İşleme, yukarıda belirtilen şartlar uyarınca kısıtlandığında, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu tarafından bilgilendirilirsiniz.

4. Sildirme hakkı

a) Silme yükümlülüğü

Sorumludan, sizinle ilgili kişiye özel verilerin derhal silinmelerini talep edebilirsiniz ve sorumlu da aşağıdaki nedenlerden biri söz konusu olması halinde bu verileri derhal silmekle yükümlü olur:

(1) Sizinle ilgili kişiye özel veriler, toplandıkları veya diğer bir şekilde işlendikleri amaç için artık gerekli değiller.

(2) İşlemenin madde 6 fıkra 1a veya madde 9 fıkra 2a DSGVO uyarınca dayandığı muvafakatinizden cayıyorsunuz ve işleme için farklı bir hukuki dayanak bulunmuyor.

(3) Madde 21 fıkra 1 DSGVO uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz ve işleme için öncelikli haklı nedenler bulunmuyor veya madde 21 fıkra 2 DSGVO uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz.

(4) Sizinle ilgili kişiye özel veriler yasalara aykırı bir şekilde işlendi.

(5) Sizinle ilgili kişiye özel verilerin silinmesi, Birliğin hukuku veya sorumlunun tabi olduğu bir üye ülkesinin hukuku uyarınca hukuki bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli.

(6) Sizinle ilgili kişiye özel veriler, madde 8 fıkra 1 DSGVO uyarınca bilgi şirketinin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak toplandı.

b) Üçüncü şahıslara bilgi

Sorumlu, sizinle ilgili kişiye özel verileri açıkladığında ve onları madde 17 fıkra 1 DSGVO uyarınca silmekle yükümlü olduğunda, mevcut olan teknolojiyi ve gerçekleştirme masraflarını dikkate alarak, kişiye özel verileri işleyen ve veri işlemeden sorumlu olanları, sizin ilgili kişi olarak onlardan bu kişiye özel verilere ilişkin tüm linkleri veya bu kişiye özel verilerin kopyalarını veya replikasyonlarını silmeyi talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek için teknik türden dâhil olmak üzere uygun önlemler alır.

C) İstisnalar

İşleme, aşağıdakiler için gerekli olduğunda sildirme hakkı söz konusu değildir:

(1) ifade özgürlüğü ve bilgi hakkını kullanma;

(2) sorumlunun tabi olduğu Birliğin veya üye ülkelerinin hukuku uyarınca işlemeyi gerekli kılan hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya resmi menfaat kapsamında veya kuvvetler ayrılığı ifası çerçevesinde gerçekleşen ve sorumluya aktarılmış olan bir görevin yerine getirilmesi;

(3) madde 9 fıkra 2h ve i ve madde 9 fıkra 3 DSGVO uyarınca halk sağlığı alanında resmi menfaat nedeniyle;

(4) resmi menfaat kapsamındaki arşiv amaçlı, bilimsel veya tarihi araştırma amaçlı veya istatistiksel amaçlı olarak madde 89 fıkra 1 DSGVO uyarınca, eğer Bölüm a) altında belirtilen hak, muhtemelen bu işlemenin hedeflerini gerçekleştirmeyi imkânsız kılıyorsa veya ciddi anlamda kısıtlıyorsa; veya

(5) hak taleplerinizi kullanmak, ifa etmek veya korumak.

5. Bilgilendirilme hakkı

İşlemenin düzeltilmesine, silinmesine veya kısıtlanmasına ilişkin hakkınızı sorumluya karşı kullandığınızda, sorumlu, imkânsız olmadığı veya orantısız bir zahmet gerektirmediği süre sizinle ilgili kişiye özel verilerin açıklandığı tüm alıcıları, verilerin bu düzeltmesi veya silinmesi veya işlemenin kısıtlanması hakkında bilgilendirmekle yükümlü olur.

Sorumluya karşı bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

6. Veri aktarma hakkı

Sorumluya tahsis ettiğiniz sizinle ilgili kişiye özel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Bunun dışında bu verileri, kişiye özel verilerin tahsis edildiği sorumlu tarafından engellenmeden başka bir sorumluya aktarma hakkına da sahipsiniz, eğer:

(1) işleme, madde 6 fıkra 1a DSGVO veya madde 9 2a DSGVO uyarınca bir muvafakate veya madde 6 fıkra 1b DSGVO uyarınca bir sözleşmeye dayalı ise ve

(2) işleme, otomatikleştirilmiş yöntemler yardımıyla gerçekleşiyor ise.

Bu hakkınızı kullanırken ayrıca sizinle ilgili kişiye özel verilerin, teknik açıdan mümkün olduğu süre doğrudan bir sorumlu veya başka bir sorumlu tarafından aktarılmalarını sağlama hakkına da sahipsiniz. Başka kişilerin özgürlükleri ve hakları bundan dolayı kısıtlanamaz.
Verilerin aktarılmalarına ilişkin hak, resmi menfaat kapsamında veya kuvvetler ayrılığı ifası çerçevesinde gerçekleşen ve sorumluya aktarılmış olan bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olan kişiye özel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, madde 6 fıkra 1e veya f DSGVO uyarınca sizinle ilgili kişiye özel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu ayrıca bu hükme dayalı bir Profiling için de geçerlidir.

Sorumlu; işleme için sizin menfaatlerinizden, haklarınızdan veya özgürlüklerinizden üstün olan zorunlu korumaya değer nedenleri kanıtlamadığı veya işleme, hak taleplerini kullanmak, ifa etmek veya korumak için kullanılmadığı süre sizinle ilgili kişiye özel veriler artık işlemez.

Sizinle ilgili kişiye özel veriler, doğrudan reklam yapma amacıyla işlendiğinde, sizinle ilgili kişiye özel verilerin bu tür reklam amaçlı olarak işlenmesine karşı her zaman itirazda bulunma hakkına sahipsiniz; bu tür doğrudan bir reklam ile bağlantılı olduğu süre aynısı Profiling için de geçerlidir.

Doğrudan reklam amaçlı işlemeye itiraz ettiğinizde, sizinle ilgili kişiye özel veriler artık bu amaçlar için işlenmez.

Bilgi şirketinin hizmetlerini kullanmayla bağlantılı olarak - 2002/58/EG yönetmeliğine bakmaksızın - teknik spesifikasyonların kullanıldığı otomatikleştirilmiş yöntemler vasıtasıyla itiraz hakkınızı kullanma imkânına sahipsiniz.

8. Veri koruması hukukuna ilişkin muvafakatnameden cayma hakkı

Veri koruması hukukuna ilişkin muvafakatnamenizden her zaman cayma hakkına sahipsiniz. Muvafakatten cayma ile muvafakatten dolayı, caymaya kadar gerçekleşen işlemenin hukuki geçerliliği etkilenmez. İsterseniz posta yoluyla veya e-posta ile caymanızı sorumluya iletebilirsiniz.

9. Profiling dâhil olmak üzere münferit vakada otomatikleştirilmiş karar

Profiling dâhil olmak üzere size karşı hukuki bir etkiye neden olan veya sizi benzer bir şekilde kısıtlayan ve sadece otomatikleştirilmiş bir işlemeye dayanan karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz. Bu:

(1) kararın, siz ile sorumlu arasındaki bir sözleşmenin akdi veya yerine getirilmesi için gerekli olduğunda,

(2) kararın, sorumluluğun tabi olduğu Birliğin veya ülke üyesinin mevzuatlarından dolayı geçerli olduğunda ve bu mevzuatların, haklarınızın ve özgürlüklerinizin ve haklı menfaatlerinizin korunmasına ilişkin uygun önlemleri içerdiğinde veya

(3) karar, sizin açık muvafakatiniz ile gerçekleştiğinde geçerli değildir.

Ancak bu kararlar, madde 9 fıkra 2a veya g geçerli olmadığı ve hakların ve özgürlüklerin ve sizin haklı menfaatlerinizin korunmasına ilişkin uygun önlemler alınmadığı süre madde 9 fıkra 1 DSGVO uyarınca kişiye özel verilerin özel kategorilerine dayanamaz.

(1) ve (3) altında belirtilen durumlar açısından sorumlu; haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve haklı menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alır, buna da en azından sorumlu tarafından kendi bakış açısını beyan etme ve karara itiraz etmeye ilişkin bir kişinin müdahalesini etkileme hakkı dâhildir.

10. Bir denetim makamında itirazda bulunma hakkı

Sizinle ilgili kişiye özel verilerin işlenmesi, DSGVO'yu ihlal ettiği kanaatinde olmanız durumunda, diğer bir idare hukukuna ilişkin veya mahkemeye ilişkin hukuki yola başvurma etkilenmeden, özellikle de ikamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin veya söz konusu ihlalin bulunduğu yerin üye ülkesinde olmak üzere bir denetim makamında itirazda bulunma hakkına sahipsiniz.

İtirazda bulunduğunuz denetim makamı, itirazda bulunan kişiyi, madde 78 DSGVO uyarınca mahkeme üzeri yasal yola başvurma imkânı dâhil olmak üzere itirazın durumu ve sonuçları hakkında bilgilendirir.

VII SSL şifrelemesi

Bu sayfa, örneğin sayfa operatörümüze yönlendirilen taleplerdeki gibi güvenlik ve gizli içeriklerin aktarımını korumak için bir SSL şifrelemesini kullanmaktadır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres çubuğunun “http://” yerine “https://” ile başlamasından ve tarayıcı çubuğunuzdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL şifrelemesi etkinleştirilmiş ise, bize aktardığınız veriler, üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Temas

Josef Wiegand GmbH & Co. KG

Landstraße 12
D -36169 Rasdorf

+49 6651-9800
sales@wiegandslide.de

İletişim Formu
Ilgili kişi

Bizi sosyal medyada takip edin